Predaja sažetaka

Krajnji rok za slanje sažetaka završio je 24. rujna 2010.

Svi sažeci trebaju biti pripremljeni za postersko priopćenje.

Posteri moraju biti pripremljeni na engleskom jeziku. Maksimalne dimenzije postera mogu biti 90 x 120 cm (Š x V).

Organizator će osigurati neophodan materijal za postavljanje postera na panoe.