Kotizacija

 

                                                učesnici        studenti
do 24. rujna 2010.              100 kn           50 kn
nakon 24. rujna 2010.       150 kn           75 kn

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u programu, knjigu sažetaka i osvježenja za vrijeme stanki.

Kotizaciju je moguće uplatiti na račun Hrvatskog društva za istraživanje raka:

Banka: Zagrebačka banka d.d.
Primatelj: HRVATSKO DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE RAKA, BIJENIČKA 54, 10002 ZAGREB
Broj računa primatelja: 2360000-1102084564
OIB: 01690550600
Opis plaćanja: ime i prezime – HDIR-1

Molimo ne zaboravite sa sobom ponijeti kopiju/potvrdu o izvršenoj uplati – kao dokaz o uplaćenoj kotizaciji.

Kotizaciju će biti moguće platiti i izravno na registracijskom desku.

Print This Page / Ispišite ovu stranicu

Kongres je bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore: za aktivno sudjelovanje se dodjeljuje 10 bodova, a za pasivno 8 bodova.
Za aktivno sudjelovanje na konferenciji studentima Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se 1 ECTS bod, a polaznicima Sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija „Molekularne bioznanosti” 2 ECTS boda.