Organizacija

Znanstveni odbor
Damir Eljuga
Antonio Juretić
Sanja Kapitanović
Boris Labar
Sonja Levanat
Biserka Nagy
Maja Osmak
Jasminka Pavelić

Organizacijski odbor
Diana Car
Tina Catela Ivković
Tamara Čačev
Vesna Musani
Petar Ozretić
Maja Sabol
Neda Slade